Konsekvenser av Oidium och Peronospora i ekologisk vinodling kontra konventionell

.

Mjöldagg (Oidium) och falsk mjöldagg (Peronospora) är de svampsjukdomar som är farligast för vinrankan.

Vid ett mjöldaggsangrepp bildas ett vitt-grått mögel på druvor och blad. Som en följd av detta spricker druvorna upp, och vid fuktigt väder börjar de ruttna. Tillverkar man vin på sådana druvor så smakar vinet mögel.


Falsk mjöldagg (Peronospora) uppstår vid fuktig väderlek, och visar sig först som gulaktiga fläckar på bladens ovansida, och senare som ett vitt svampskikt på bladens undersida. Efter några dagar blir bladen gulbruna och faller av. Druvornas utveckling och mognad stannar av, de skrumpnar och torkar in. Vid ett stort angrepp kan hela skörden gå fördärvad.


I konventionell vinodling används kemiska och kemisk-systemiska bekämpningsmedel mot svampangrepp (fungicider). Systemiska bekämpningsmedel verkar inifrån växten. Ekologiska vinodlare får använda koppar-preparat mot peronospora och svavelpreparat mot oidium. Både konventionella och ekologiska vinodlare känner väl till de möjliga åtgärderna och dess följder vad gäller skördebortfall och inverkan på vinets kvalitet.


Vad som dock är mindre bekant, är att druvor som behandlats med kemiska fungicider får mycket tjocka skal och utvecklar ett fast och hårt fruktkött. När man sedan pressar dem får man tillsätta enzymer för att fruktköttet ska bli mjukt och "pressbart".


Erich Hartl

hartl@weinpur.de

www.organicwinepure.com

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar